Skočiť na hlavný obsah

Občianske Združenie FK 2007 Dunajská Streda

 • PODPORA TALENTOVANEJ MLÁDEŽE, DETÍ
  A ŠPORTOVEJ ČINNOSTI MEDZI NIMI
  OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE FK2007 DUNAJSKÁ STREDA
 • ABY KAŽDÉ DIEŤA
  MOHLO ŠPORTOVAŤ
 • LETNÉ
  FUTBALOVÉ TÁBORY
O nás

Aby každé dieťa mohlo športovať

FK 2007 Dunajská Streda je občianske združenie ktoré sa venuje predovšetkým podpore talentovanej mládeže a detí ako aj rozvoju telesnej kultúry a športovej činnosti medzi nimi.

Projekty

Zlepšenia fyzickej a psychickej kondície detí a mládeže

Ďakujeme za podporu

Ako nás podporiť ?

Finančný príspevok

Naše aktivity môžete podporiť finančným príspevkom (v akejkoľvek výške) zaslaním na účet:
Tatra Banka IBAN: SK29 1100 0000 0029 2085 9132

2% z dane

Ďakujeme za podporu v predchádzajúcich rokoch!